Pumepeysbuk at tumitwiter na din ang Mobilarian! Eto po ang official accounts ng Mobilarian sa Facebook at Twitter:


Pumepeysbuk, Tumitwiter. Sumisymb!