LULAN NG ULAN

Lulan ng langit ang lahat ng dahilan,
kung bakit ako'y muling nakipagtawanan,
Sayo at dahil sa araw na nagmula sa silangan,
Dahilan kung bakit nanumbalik ang pagkakaibigan.

xxx

Lulan ng langit ang lahat ng dahilan,
noong panahon na tayo ay nagkwentuhan
nagtampisaw at nagkasundong mag-ibigan
Dahilan kung pano tayo nagsimula sa ulan.

xxx

Lulan ng langit ang lahat ng dahilan,
Kung bakit nung umulan ay nagsimula kang mangatwiran,
kung bakit binaha ka ng kasinungalingan,
Dahilan kung bakit ayaw ko na ng ulan.

xxx

Lulan ng langit ang lahat ng dahilan,
kung bakit magulo ang nararamdaman,
kung bakit ganito, patuloy na nasasaktan,
Dahilan kung bakit sinusumpa ko ang ulan,

xxx

Lulan ng luha ang lahat ng dahilan,
kung bakit mas pinili kong lumiban,
kung bakit mas pinili kong manindigan,
Dahilan kung bakit nagpasya akong mang-iwan.

xxx

Lulan ng luha ang lahat ng dahilan,
kung bakit mas pinili mo siyang hagkan.
kung bakit mas gusto mo siyang ipaglaban
Dahilan kung bakit tayo natapos sa ULAN.