Guiz good day!
Interview lang po SNA ako sa mga may alam sa baybayin script!