Minsan pa ay narito ako sa dulo ng aking kamalayan, patuloy na hinahanap ang sarili sa daan na aking nilakaran.
Nag-iisip, nagsasaliksik sa mga nagawang hakbang, habang sinasariwa ang mga ala-ala na tanging panahon na lamang ang magkapagsasalaysay.
Madilim at masalimuot man ang aking tinahak ay aking sinuong upang umabot ako sa aking kinaroroonan. Ngunit bakit sa aking puso ay mayroong pagkalito na tila ba malaking tanong sa aking kaisipan. Marahil ay bunga ito ng aking pagkabahala sa darating na hinaharap. dalangin ko sana ay tagumpay sa aking paglalakbay upang sa gayun ay mawala ang aking pagkalito at pagkabahala....


hindi ko alam kung saan ko to ihahanay na prefix eh, sana magustuhan at maunawaan nyo aking likha.
salamat