Quote Originally Posted by Bikoh View Post
pwede na ako gumawa ng news !
Wow nice!