Welcome back, Guest!
Register
Forgot your Password?
Results 1 to 5 of 5

Thread: i2c

 1. #1

  Wave i2c

  Patulong nmn po bali sa thesis po kc namin is gagamit kami ng mga sensors/modules na DHT22,Rain Sensor, Anemometer, SI1145(i2C),BMP180(i2C),rtc(i2C),micro sd card

  bali nagsearch napo ako ng program each module ang problem ko po is kapag pinagsasama sama ko yung DHT22, SI1145, BMP180 at Rain Sensor is wala pong data na makita sa library may idea po ba kayo kung paano magprogram pag may 2 or more i2c devices include


  //BMP180, DHT22, Rain Sensor, SI1145
  /*Pin Configuration for each Sensors
  *BMP180 0x77 SI1145 0x60
  *Vin = 5v Vin = 5v
  *Gnd = Gnd Gnd = Gnd
  *SCL = 21 SCL = 21
  *SDA = 20 SDA = 20

  *DHT22 Rain Sensor
  *= = 5v Vcc = 5v
  *- = Gnd Gnd = Gnd
  *out = A0 A0 = A1
  */
  //Libraries
  //Common
  #include "Adafruit_Sensor.h" //BMP180 & DHT22
  #include "Wire.h" //BMP180 & SI1145
  //BMP180
  #include "SFE_BMP180.h"
  //DHT22
  #include "DHT.h"
  #include "DHT_U.h"
  //SI1145
  #include "Adafruit_SI1145.h"

  //Constants
  //BMP180
  #define BMP_ADD 0x77
  SFE_BMP180 pressure;
  #define ALTITUDE 5.0//Manila
  //#define ALTITUDE //dingalan
  //DHT22
  #define DHTPIN A0
  #define DHTTYPE DHT22
  DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
  //Rain Sensor
  const int rainMin = 0;
  const int rainMax = 1024;
  #define rainPIN A1
  //SI1145
  #define SI1145_ADD 0x60
  Adafruit_SI1145 uv = Adafruit_SI1145();
  float UVindex = uv.readUV();

  //Variables
  //Common
  double temp;
  //BMP180
  char status;
  double P, p0, a;
  //DHT22
  int chk;
  float hum;

  void setup() {
  //Common
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("REBOOT");
  //BMP180
  if(Wire.begin(0x77)){
  Serial.println("BMP180 Initializattion Succcessful");
  }
  else{
  Serial.println("BMP180 Initialization Failed!");
  while(1);
  }

  //DHT22
  dht.begin();
  if(isnan(hum)||isnan(temp)){
  Serial.println(F("DHT22 Initialization Failed!"));
  while(1);
  }
  else{
  Serial.println("DHT22 Initialization Successful");
  }
  //SI1145
  for (Wire.begin(0x60)){
  if(!uv.begin()){
  Serial.println("SI1145 Initialization Failed!");
  while(1);
  }
  else{
  Serial.println("SI1145 Initialization Successful");
  }
  }
  }
  void loop() {
  Serial.begin(115200);
  //BMP180
  status = pressure.startPressure(3);
  if (status != 0)
  {
  delay(status);
  status = pressure.getPressure(P,temp);
  if(status != 0)
  {
  Serial.print(P*0.0295333727,2);
  Serial.println("Hg");
  p0 = pressure.sealevel(P, ALTITUDE);
  Serial.print("Sea Level Relative Pressure: ");
  Serial.print(p0*0.0295333727,2);
  Serial.println("Hg");
  a = pressure.altitude(P,p0);
  Serial.print(a,0);
  Serial.print("meters");
  }
  else
  Serial.println("Error retrieving pressure measurement");
  }
  else
  Serial.println("Error starting pressure measrurement");
  //DHT22
  hum = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  Serial.print("Relative Humidity: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.println("%");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println("C");
  //Rain Sensor
  int rainReading = analogRead(rainPIN);
  int rainRange = map(rainReading, rainMin, rainMax, 0, 4);
  switch(rainRange){
  case 0:
  Serial.println("Heavy Rain");
  break;
  case 1:
  Serial.println("Moderate Rain");
  break;
  case 2:
  Serial.println("Light Rain");
  break;
  case 3:
  Serial.println("No Rain");
  break;
  }
  //SI1145

  UVindex /= 100.0;
  Serial.print("UV: ");
  Serial.println(UVindex);
  if( UVindex <3.0){
  Serial.println("Low");
  }
  else if ( UVindex >= 3.0 && UVindex <60){
  Serial.println("Medium");
  }
  else if ( UVindex >= 6 && UVindex < 8){
  Serial.println("High");
  }
  else{
  Serial.println("Danger");
  }
  delay(2000);
  }


  ayan po yung code ko salamat po

 2. #2

  Default Re: i2c

  na-solve mo na ba ito? paano ang connection mo sa i2c devices? ginamitan mo ba ng 1 to 8 I2c multi-channel module?

 3. #3

  Default Re: i2c

  Quote Originally Posted by joshX View Post
  na-solve mo na ba ito? paano ang connection mo sa i2c devices? ginamitan mo ba ng 1 to 8 I2c multi-channel module?

  Ok n apo bali ginawa ko nlng is ginamit ko yung dalawang SDA and SCL pins ng arduino mega pero may nahanap kc akong code ng BMP180 nai2c protocol ginamit yun yung code na ginamit ko para sure na gumana sa anemometer nmn ako nag kakaproblema ngayon hehe

 4. #4

  Default Re: i2c

  Quote Originally Posted by jeann0526 View Post
  Ok n apo bali ginawa ko nlng is ginamit ko yung dalawang SDA and SCL pins ng arduino mega pero may nahanap kc akong code ng BMP180 nai2c protocol ginamit yun yung code na ginamit ko para sure na gumana sa anemometer nmn ako nag kakaproblema ngayon hehe
  buti naman nasolve mo na. hindi kasi pwedeng 2 or more i2c device na nakakonekta sa isang pares ng SDA/SCL pins unless gamitan mo ng 1 to 8 I2c multi-channel module na merong 8-i2c inputs.

 5. #5

  Default Re: i2c

  ayyy ganun po ba yun akala ko po kc need lng ng resistor yung sa youtube po kc may schematic na need lng ng resistors ihhh tapos i2c protocol yung codes wala nmn po akong idea sa ganun anyway thank you po sa info

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •