Malamlam na umaga mugtong mga mata
Pahingang bitin sa tuwina
Ehersisyo'y di magawa
Mahabang umaga ay paghandaan na

Palihim na sulyap sa pagod na katawan
Mag-ingat palage sinambit na paulit-ulit
Pampagaan ng loob sa pagod na maghapon
Matamis na halik ay siyang pabaon.

Papalayong kamay ay hawak hawak
Mata ay hindi maalis sa tagapaghatid
Masakit isipin iba'y alagaan
Sinumpaang tungkulin dapat gampanan

Pagsisilbing kapalit ay pagod at puyat
Minsa'y hindi kaaya-aya ang trato ng iba
Malawak na pang-unawa ay ipinamalas
Hindi mababali sinumpaang tungkulin

Pinto'y pagbuksan
Pagod na katawan ay pagsilbihan
Ipakitang espesyal kahit saan man
Damhin ang tunay at wagas na pagmamahal

Maghapong kapaguran ay papawiin
Isang mainit halik at yakap na mahigpit
Sa gabing kaakit akit, pabulong na sumambit
Himbingan ang tulog pagod ay maaalis

Dakilang Himala ng Pagmamahal ng Lumkha
Tunay na tagapag-alaga
Sa loob o labas man ng tahanan
Tanggapin mo ang Wagas na Pagmamahal
Tinatangi kong NARS dakila kang tunay.