Para keng babaing sobra kung luluguran
by: Roberto Carrascal


Madakal kareng matagumpe a relasyun,
a megsimula mu keng ali ayasahang pagkakataun,
atin itang kaakit mu kaya tambing mituran nakang agad
keng metung yung pamiikit,
atin naman din megumpisa keng akasabe memu keng jeep,
jeepney lovestory adapin,
Okaya naman keng bus,
Atin naman din akasabe meng mengan keng lugawan,
at pwede ding keng fishballan
at maski nokarin pweding mag umpisa ing love story yu.
Emu balu at emu ayasahan na pwedi meng atagpuan itang metung a tau
na palaging laman ning kekang panalangin
at lagi mung anyaran na sana datang ya keng biye mu,
tapos bigla atsu nemu ken,
pero balu kung bakit nung nanung dahilan,
pero atsu ya ken,
para keka keng panahon emu ayakala
at anyaran mu na ene sana mawala pa.


Metung kumung simpleng estudyante kanita,
dati hangga kumung lawe keka,
na dati buri danaka,
king bitbit kung saya pag akakit koreng malago mung mata,
na parang kakanan naku ning gabung katatalakaran ku keng sayang dala
tapus, akakit ku ing saya keng gulut naning kekang pagayli,
kakarug kung eku balung sabyan
balamu ating managut keng lele ku
mayayawa ku king kakung akakit
Buri danaka malwat na
Laman naka ning kakung pusu at isip
Pantunan daka king eskwelahan
maka mulala ku pag lelewen daka

Minuna ing gana gana nyang menyad kung sign
Atchu ku kilub library kanta
Chuku ketang gilid kanta
at impusibling akit
sinabi nang oras ayta
Nung ating babaying lalapit at paki sabyan naku
Iya na ing para kaku
Imposibli naman atin lumapit kaku karin
Suluk ya kasi ita at alang masyadung makabalu
Keta ku kasi sasalikut patse buri kung magdilidili keng pamagaral ku
Tas, eku pa man magkalwat
Atin masanting a bosis ning metung a babayi ing menyalita
Pakisabyan naku oneng ali ku aintindyan
Makalawe ku mu kasi keng lagu na
Malamulala keng eku balung dahilan
Eku makapaniwalang ika pa talaga ing binye

Ginulis ing masanting a ayli kekng kakung lupa
na megdala keng buung aldo ku keng aliwang sigla
saya keng pusu ing kakung aramdaman
kasabe ning kilig ing ngeni murin aramdaman
oneng balamu simpli mu naman ing aisip kung sinyalis
lupang maragul ya atang tyansang mangyari ita
kaya keng sumunod na aldo, atandanan ku,
memangit ku kung sakaling akasalubung daka
keng pamanipa keng eran
siguru ika na pin talaga
abang patipa ku manibat pangatlung palapag
abang gagawan ke ing kakung mumunang takbang
masanting mung pamagbati ing agad ikit
mebigla ku keng melyaring milagru
na balamu ing bawat pamanyalita biglang megkatutu
oneng sinapat neba ing aganaganang sabi?
sinapat ne ba ing malalating anyawaran?
at pwedi ku ne bang sabyan ika na pin?

Pilang beses meulit ing makanining pamagkataon
oneng ali ku dapat paimkampanti
Mepadalas ing pamaglapit mu kaku para mu paturu keng pamagaral
na meging sentru keng kekatamung pibusitan
deng barkada na baka kanu mikatuluyan
oneng ali ku dapat magpadala keng dala niting saya
oneng bakit balamu ating smut karug?
na pota masa kumu keng ala.
Ala kupin sikan lub na magtapat keka
ala kupin dila na asabi keka
itang malwat kunang araramdaman
itang malwat ku neng sasalikut
itang malwat ku neng epapakit keng ganagana
itang malwat kunang pamalit pamagtakpan.
Malwat danakang buri alang samut kalokwan,
malwat nakung ipus kareng bawat ayli mu,
Malwat kuneng idulu keng mata mu,
ampong malwat dana kang luluguran pasalikut.

Oneng makananu?
Nanu pa waring panenayan ku?
nanu pa waring panenayan kung patutu na ika na pin talaga?
nanu pa wari?
nanu pa kaya ing pwedi kung anyawaran a sinyalis mula keng babo?
Laman naka ning bawat pangandi ku
Laman naka ning bawat sinyalis ku
Laman naka ning bawat paninap ku
Oneng anyaran ku keng talwing pagkakataun
na siguradung anang kaimposibling mipatutu
ampong anang kalabug na mapalyari ngeni
Keng oras ayta,
anyaran ku ing metung sinyal
na sana, sana
akit daka keng peka malungkut mung aldo
anang labug tewari?
balu ku anakang kasaya mung tawu
balu ku saya ing susulud mung maskera
ampong kaimposibli ita na akit daka
lalu't na keng iskwela tamu mu pweding mikit adwa

Metung aldo, atatandanan kupa ing keganana
ala tanaman ngan klasi kanta
linub kumu naman king eskwela dahil king importanting libru
at eku ayasahan ing kanakung ikit
pagkabuklat kukeng pasbul,
binungad ya kaku ing eksena
at ikit dakang mangaga na eku naman balu nung nanu ing dahilan
seradu ke agad ing pasbul
at agad meko dinaretchu king simbahan
menalangin at kukutang ku kung tutu ngan ba ing malalyari
at mangaku na lakasan ing lub na lapitan ka
at gawan ing dapat gawan.

Kinabukasan mu,
panenayan daka king kilub library,
tatalan ke ing kapiranggut a papil,
makasulat karin dati kung number,
at sinabi na iteks muku agad nung kailangan mu ing sawup ku
kayari na nita kilyan mukumu,
eku balu nung manga kornihan ka kanaku,
at enakuman mipakarine keka,
kasi kabengyan mu,
dintang ing panayan ku ibat keka
ampong pepagpatuluy na balamu ala na yatang kaaryan.
Ing santing ning panyimula,
Ali ku paburen na ini'y malyari kabud.
Mengaku ku keng babo na aku na ing bahalang sunud
Ing istoryang masanting nyang umpisan.


Atin lugud na datang kareng ali mu ayasahang pamagkataun,
Atin lugud na datang keng istung oras at panahun,
Ampong lalung atin lugud na datang na biye ning Ginu.

Anyaran mu ing gana-gana kekatamu,
Hangga keng panahun na iyang ginawa keng aksyun,
banta etamu ing piikit,
apong ginawa keng marakal patune bantang mipatune,
na itamu ing gagabayan keng babo,
ampo ali ne dapat matras.

Ing istorya ning matagumpe tamung relasyun,
a ali mu kereng problemang kekatamung alagpasan,
ali dahil keng dakala ning kekatamu piyabe,
keng dahil kekatamu ing Pane nang gagabayan.
Maswelu naku keng pamagdatang mu,
oneng mas maswellu ku keng binye Na keka.

Para keng babaying sobra kung kaluguran,
Pane mung tandanan na ali usu kekatamu ing sukuan,
manatili kumu keng pamilaban
ampo manatili ku keng pamaglugud keka,
susunud keng gabe ning Ginu.

Para keng babaying sobra kung kaluguran,
luluguran daka hangga hangga,
luluguran daka kalupa ning aldo aldo na anyawan ku ing sinyal,
luluguran daka na ali paraan,
luluguran daka keng habang biye.

Para keng babaing sobra kung kaluguran,
Manatili kumung lulugud kekang tune,
mananatili kumung lulugud kekang ating gabe,
mananatili kumung mamyeng masanting kule,
keng pangarapan tamu keng biye.
Para keng babaing sobra kung luluguran,
Talan ka mu, Kaluguran naka tamung Ginu,
Higit keng gana-gana, kaluguran daka.
Sobrang kaluguran dakang kaluguran.