Mag LTS nalang kayo. Di ko pa na try new kernel v5+.