p-help naman po magkaroon ng xelerator 2.0 n installer and license key......